ANUNT : Adunare Generala AGA-8.07.2020

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca  ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)  la data de 08.07.2020 ora 13, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.06.2020 ca data de referinta.

MONITORUL OFICIAL
CURIERUL NATIONAL

ORDINEA DE ZI (AGOA)

Link

1.  Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2019

Link

2.  Aprobarea raportului Comisiei de cenzori

Link

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2019

Link

4. Repartizarea profitului

Link

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie


6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020


7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2020

Link

8. Stabilirea indemnizatiei pentru administratori

Link

9. Alegerea comisei de cenzori si stabilirea indemnizatiei pentru urmatoarea perioada de 3 ani Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

Link

Daca la prima convocare conditia intrunirii nu este indeplinita, AGOA se reprogrameaza la data de 09.07.2020 ora 13, in acelasi loc. 

Link