HOTARARE AGEA NR.1

din 24.02.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 24.02.2021 prin publicare in ziarul “Adevarul” din 22.01.2021 si Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 286/22.01.2021 pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 10.02.2021.

Cvorumul prezent a intrunit 928.030 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni reprezentand 51,63%. AGEA este legala si statutara.

In aceste conditii AGEA

HOTARASTE:

1.  Se aproba rascumpararea de actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii;

2.  Numarul maxim de actiuni ce vor fi dobandite: 179.725 – 10% din valoarea capitalului social subscris;

3.  Durata pentru care se cere autorizatia: 15 luni calculata de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial partea a-IV-a;

4.  Contravaloarea minima a unei actiuni 0,2 lei, iar contravaloarea maxima a unei actiuni 0,3 lei.

5.  Toate modificarile care se impun asupra documentelor societatii si comunicarea acestora

la Oficiul Registrului Comertului se vor realiza de catre avocat Mitoi Delia Madalina.

Presedinte C.A,                                                         Secretar AGEA,

Georgescu Tudor                                                      Gheorghe Mihaela