HOTARAREA AGEA NR. 2 din 30.03.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 30.03.2021 prin publicare in ziarul Curierul National din 26.02.2021 si Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 823/26.03.2021 pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 15.03.2021.
Cvorumul prezent a intrunit 668.579 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni reprezentand 37,20%. AGEA este legala si statutara.

In aceste conditii AGEA

HOTARASTE:

1. Se aproba modificarea Statutului societatii la Cap. V – Despre Administrarea Societatii / art. 20 – ORGANIZARE / alin 1):
“Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de patru ani, care pot avea calitatea de actionari.”

2. Toate modificarile care se impun asupra documentelor societatii si comunicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului / MONITORUL OFICIAL se vor realiza de catre d-na avocat Mitoi Delia Madalina.

Presedinte C.A -Georgescu Tudor

Secretar AGEA -Gheorghe Mihaela