CONVOCARE

Nr. 2870 / 23.09.2021

Consiliul de administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ( AGEA ) la data de 25.10.2021 ora 13, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.10.2021 ca data de referinta.
Locatie: sediul social din str. George Georgescu nr. 10 – et. 1.
Participarea se va face in acord cu prevederile legislative in vigoare privind aplicarea masurilor de prevenire a infectiilor.

ORDINEA DE ZI

“Numirea unui evaluator autorizat care sa determine valoarea actiunilor emise de ASCENSORUL S.A. in vederea modificarii contravalorii maxime a pretului actiunilor ce vor fi rascumparate.”

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

Daca la prima convocare conditia intrunirii nu este indeplinita, AGEA se reprogrameaza la data de 26.10.2021 ora 13, in acelasi loc.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor