CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ( AGEA ) la data de 22.03.2022 ora 13, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.03.2022 ca data de referinta.
Locatie: sediul social din str. George Georgescu nr. 10, et. 1.

Participarea se va face in acord cu prevederile HG nr. 24 / 14.05.2020, cu modificarile ulterioare, privind instituirea starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire a infectiilor.

ORDINEA DE ZI pentru AGEA

1. Informarea actionariatului privind constatarea nulitatii absolute a Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/18.02.2019;
2. Luarea la cunostinta de intervenirea desfiintarii de drept a actelor constitutive nr.18/04.03.2019 si respectiv nr.9/30.03.2021;
3. Revenirea actului constitutiv la forma si continutul avut anterior Hotararii Consiliului de Administratie nr.3/18.02.2019;
4. Modificarea art. 22 punctul b) din actul constitutiv in conformitate cu art. 114 din Legea 31/1991, dupa cum urmeaza:
“ b) schimbarea si completarea activitatilor secundare ale societatii”

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

Daca la prima convocare conditia intrunirii nu este indeplinita, se reprogrameaza la data de 23.03.2022 ora 13, in acelasi loc.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor