HOTARAREA AGEA NR. 1 din 22.03.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 22.03.2022 prin publicare in ziarul NATIONAL in data de 18.02.2022, Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 759/18.02.2022 si pe site-ul societatii, pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 07.03.2022.
Cvorumul prezent a intrunit 673.464 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 37,47% AGEA este legala si statutara.

In aceste conditii AGEA

HOTARASTE:

1. Se aproba revenirea Actului Constitutiv la forma si continutul avut inaintea Hotararii nr. 3 a Consiliului de Administratie din data de 18.02.2019, in ceea ce priveste obiectul de activitate al societatii, ca efect al constatarii nulitatii absolute a acestei hotararii de catre TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A-VI-A CIVILA – Sentinta Civila nr. 1210/2021, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr. 2221/15.12.2021 a CURTII DE APEL BUCURESTI. In urma acestei reveniri articolul 4, din Actul constitutiv, va avea urmatorul continut:
Art. 4 – Domeniul principal de activitate: “Fabricarea de masini de utilizare generala” – 282 cod CAEN.
Activitate principala: 2822: Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.

Activitati secundare :
0240 – Activităţi de servicii anexe silviculturii
2433 – Producţia de profile obţinute la rece
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2521 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2530 – Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2562 – Operaţiuni de mecanică generală
2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2651 – Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2670 – Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice
2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 – Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2899 – Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4212 – Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 – Construcţia de poduri şi tuneluri
4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 – Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4614 – Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4617 – Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4647 – Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4652 – Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4669 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4779 – Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5210 – Depozitări
5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5811 – Activităţi de editare a cărţilor
5812 – Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 – Activităţi de editare a ziarelor
5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 – Alte activităţi de editare
5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 – Activităţi de editare a altor produse software
5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 – Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 – Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 – Activităţi ale portalurilor web
6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
7021 – Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 – Activităţi de arhitectură
7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice
7410 – Activităţi de design specializat
7430 – Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 – Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 – Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7732 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7735 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8020 – Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 – Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 – Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 – Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8551 – Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 – Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 – Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9511 – Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii la Cap. V – Despre Administrarea Societatii – art. 22 punctul b), in conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990, dupa cum urmeaza: “schimbarea si completarea activitatilor secundare ale societatii;”

3. Se deleaga dna. avocat Mitoi Delia Madalina sa depuna/sa publice Actul Constitutiv actualizat in forma stabilita, la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial.

Presedinte C.A,
Georgescu Tudor

Secretar AGEA,
Gheorghe Mihaela