CONVOCARE

Nr. 1191 / 14.04.2022

Consiliul de administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ( AGEA ) la data de 17.05.2022 ora 14, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.05.2022 ca data de referinta.
Locatie: sediul social din str. George Georgescu nr. 10, et. 1.

ORDINEA DE ZI pentru AGEA

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii:
• La cap.I – DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL – art.3 – SEDIUL SOCIETATII –
paragraful 2 va mentiona urmatoarele:
“Societatea comerciala poate infiinta puncte de lucru prin hotararea Consiliului de Administratie.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.”

2. Aprobarea desfiintarii/radierii punctului de lucru din str. Calea Ferentari nr. 23, sector 5, Bucuresti de la ONRCB si din evidentele DITL sector 5.

3. Aprobarea vanzarii imobilului din str. Olimpului nr. 42, sector 4, catre S.C. ROMFOX TRANS PROD SRL in baza promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare incheiata in septembrie 2021.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii.

Daca la prima convocare conditia intrunirii nu este indeplinita, se reprogrameaza la data de 18.05.2022 ora 14, in acelasi loc.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor