HOTARAREA AGEA NR. 2 din 17.05.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 17.05.2022 prin publicare in ziarul BURSA in data de 15.04.2022, Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 1588/15.04.2022 si pe site-ul societatii, pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 05.05.2022.
Cvorumul prezent a intrunit 701.921 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 39,05% AGEA este legala si statutara.

In aceste conditii AGEA

HOTARASTE:

Art. 1 Vanzarea imobilului din str. Olimpului nr. 42 catre societatea ROMFOX TRANS PROD SRL la valoarea de 347.000 euro;
Discutiile preliminare si negocierea de vanzare a punctului de lucru din str.Olimpului nr. 42 au fost purtate in urma deciziei Consiliului de administratie in sedinta din data de 16.06.2021 de instrainare a imobilului mentionat.
Din analiza ofertelor primite de la solicitanti, a rezultat ca este cea mai buna valoare, astfel ca in luna septembrie 2021 a fost incheiat contractul promisiune de vanzare – cumparare cu societatea ROMFOX TRANS PROD SRL reprezentata prin dl. Marinescu Constantin pentru suma de 347.000 euro.

Art. 2 Reprezentantul societatii desemnat pentru efectuarea tranzactiei si semnarea documentelor este dl. Georgescu Tudor – Director General.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor

Secretar AGEA,
Gheorghe Mihaela