HOTARAREA AGEA NR. 3 din 17.05.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 17.05.2022 prin publicare in ziarul BURSA in data de 15.04.2022, Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 1588/15.04.2022 si pe site-ul societatii, pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 05.05.2022.
Cvorumul prezent a intrunit 701.921 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 39,05% AGEA este legala si statutara.

In aceste conditii AGEA

HOTARASTE:

Art. 1 Desfiintarea / radierea punctului de lucru din str. Calea Ferentari nr. 23, sector 5, Bucuresti de la Oficiul Registrul Comertului precum si din evidenta Administratiei Nationale a Finantelor Publice si Directia de Taxe si Impozite Sector 5;

Art. 2 Reprezentantii desemnati pentru efectuarea demersurilor sunt d-na av. Mitoi Delia si respectiv D-na Director economic Nistor Mihaela.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor

Secretar AGEA,
Gheorghe Mihaela