HOTARAREA AGEA NR. 4 din 17.05.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/175/1991 – CUI 397270, a fost convocata in ziua de 17.05.2022 prin publicare in ziarul BURSA in data de 15.04.2022, Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 1588/15.04.2022 si pe site-ul societatii, pentru toti actionarii aflati in evidenta la data de 05.05.2022.
Cvorumul prezent a intrunit 701.921 actiuni din totalul de 1.797.250 actiuni, reprezentand 39,05% AGEA este legala si statutara.

In aceste conditii AGEA

HOTARASTE:

1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

La cap.I – DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL – art.3 – SEDIUL SOCIETATII – paragraful 2 va mentiona urmatoarele:
“Societatea comerciala poate infiinta puncte de lucru prin hotararea Consiliului de Administratie.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.”

2. Toate modificarile care se impun asupra documentelor societatii si comunicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului / MONITORUL OFICIAL se vor realiza de catre d-na avocat Mitoi Delia Madalina.

Presedinte CA,
Georgescu Tudor

Secretar AGEA,
Gheorghe Mihaela