(Română) CONVOCARE -Sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ASCENSORUL S.A.