Servicii

Avizarea documentatiei tehnice pentru reparatii

Inginerii de specialitate numiti in prescriptiile tehnice RADTP, salariati ai societatii, pot aviza documentatiile tehnice preliminare in vederea repararii ascenaoarelor pentru societati de ascenaoare care nu au incadrat astfel de personal. Tarifele se stabilesc prin negociere, in functie de volumul lucrarilor.